Bil på ferje

Bil på ferje ved Seterstøa/Glomma med sundmann og bilfører. Hovedpers.: Walter Skyvang, Oppåker. 1950. Giver/siste eier: Magda Skyvang. Informant: Olav Nygård.
Bildet er levert av Akershus Fylkesmuseum.

Vist 851 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Kan huske at jeg og noen venner var en tur oppover mot Kongsvinger på slutten av 60-årene, og tok ferja over ved dette stedet. Kan noe si om det er samme ferje som gikk da?

Sundstedet i Seterstøa ble nedlagt høsten 1975, samtidig som
ny bru i Funnefoss ble åpnet. (Av selveste dronning Sonja,
som den gang var kronprinsesse) Harald åpnet forøvrig AEVs
kraftstasjon samme sted, samme dag.

Hvor gikk fergen i forhold til f.eks dagens bru?

Ca. 3 km oppover elva. Kommer du fra Årnes kjører du over jernbanen ved Seterstøa stasjon og følger veien ca. 300 m. Da kommer du til det gamle sundstedet (på andre siden av elva på bildet.

Nes (42 bilder)

 

Bildesamlingen (731 bilder)

 
Annonse

Nye bilder